مطالعه تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

روش برنامه ریزی خطی

برنامه ریزی خطی یک روش ریاضی، برای انتخاب مقادیر بهینه متغیرهای تابع هدف، مشروط بر مجموعه ای از قیدهای تعریف شده یا از پیش تعیین شده می­باشد.

در خصوص بحث مدیریت وجوه بانک، با برنامه ریزی خطی می­توان مشخص نمود که مقادیر سرمایه گذاری ها و تسهیلات اعطایی بانک چه اندازه باشند تا بیشترین سود را برای بانک حاصل نمایند، مشروط بر اینکه قیدهای نقدینگی و ضوابط قانونی رعایت شوند.

در این روش، مسأله مدیریت دارایی ها و بدهی ها با هم ادغام شده و هر دو محدودیت نقدینگی و سودآوری، مد نظر قرار می گیرد و یکی از روشهای استاندارد محاسبه مانند الگوریتم سیمپلکس، بهره گیری می گردد تا ترکیب بهینه عناصر تحت کنترل تصمیم گیرنده، مشخص گردد (همان منبع، 133)2.

 

4-13-2-  مدیریت تعهدات

در دو مدل اول منابع تأمین کننده وجوه بانک به صورت عاملهای خارحی در تصمیم گیریهای مدیریت منابع بانک فرض شده اند. در واقع این روشها کوشش در تخصیص منابع داده شده ای را برای سرمایه گذاری های مختلف دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این قسمت کوشش می­گردد فرضیه جذب کورکورانه سپرده ها کنار گذاشته گردد. در این مدل بحث از وجوه خریداری شده برای نگهداری یا حفظ پایه دارایی های بانک می باشد.

طرفداران این روش عقیده دارند که بانک می­تواند اندازه پورتفوی خود را از طریق خرید منابع یا گرفتن اعتبار در بازارهای مالی نگهداری کند و یا حتی افزایش بدهد. دلیل به وجود آمدن این نظریه در سالهای 1960 به بعد فشار بی وقفه و تقاضای مستمر بر توصعه تسهیلات بانکی بوده می باشد.

دلایلی که باعث می­گردد بانک ها بدنبال منابع جدید برای سرمایه در گردش خود باشند به تبیین زیر می باشد:

  • بی کشش بودن عرضه منابع فعلی
  • دسترسی محدود به منابع جدید و
  • ضرورت حفظ روابط با مشتریان و مسائل اجتماعی- سیاسی.

مدل مدیریت تعهدات خود دو صورت عمده اعمال می­گردد. این دو روش عبارتند از: مدیریت تعهدات نقدینگی و مدیریت تعهدات جامع(عرب مازار و قنبری، 1379، 134)1.

 

1-4-13-2- مدیریت تعهدات نقدینگی

در این روش منابع بدست آمده و تعهدات ایجاد شده فقط برای رفع نیازهای فوری و کوتاه مدت نقدینگی به کار می­طریقه. در این روش تکیه بر تعهدات و وجوه کوتاه مدت می باشد که بتوانند به کمک نقدینگی و دارائی های شبه نقد بانک گرفته شوند تا بانک بتواند جوابگوی برداشتهای مشتریان از سپرده هایشان و تقضاهای جدید تسهیلات باشد. نمودار زیر نمونه ای از مدل مدیریت تعهدات نقدی را نشان می­دهد (همان منبع، 135)2.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

– اهداف پژوهش

  • مطالعه اطلاعات پس رویدادی جهت شناخت عوامل تأثیرگذار روی نقدینگی بانک توسعه صادرات و کیفیت این تأثیر.
  • شناسایی اندازه تأثیر عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران و کنترل این عوامل. پیش بینی نقدینگی بانک جهت اعمال مدیریت بهینه نقدینگی و آمادگی جهت بهره گیری از مازاد نقدینگی یا تأمین کسری نقدینگی.
  • کنترل دقیق تر روی عوامل موثر بر نقدینگی بانک.
  • اصول مدیریت منابع و مصارف جهت طراحی سیستم مدیریت نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران که از ضرورتهای انجام این پژوهش می باشد.

پایان نامه مطالعه تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

پایان نامه مطالعه تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

پایان نامه - تز - رشته حسابداری