مطالعه تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

– روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها)

ریسک ذاتی مربوط به استقراض نقدینگی و هزینه های نگهداری نقدینگی به صورت دارایی، بانک را به انتخاب روشی وا می دارد که از هر دو روش مدیریت دارایی ها و مدیریت بدهی ها بهره گیری کند. در این روش برای بعضی از تقاضاهای مورد انتظار، نقدینگی به صورت دارایی (بیشتر به صورت اوراق بهادار قابل فروش و سپرده نزد سایر بانکها) نگهداری می گردد. در حالیکه به مقصود تأمین پشتوانه برای سایر نیازهای نقدینگی پیش بینی شده، برای دریافت حد اعتباری از سایر بانکهای طرف معامله یا سایر موسسات تأمین وجوه، تدابیری را از قبل اتخاذ می کنند(ودورت،1968، 356)[1].

 

4-9-2- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد

انتخاب راهبرد از بین راهبردهای مدیریت دارایی ها، مدیریت بدهی ها و مدیریت متوازن، به چندین عامل مانند اندازه موسسه، ثبات مالی و نوع صنعت آن موسسه و اندازه ریسک و بازده مورد انتظار مدیران و صاحبان آن بستگی دارد.

10-2- انواع نیازهای نقدینگی

نیازهای نقدینگی بانک از لحاظ مدت طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به دوره های یکماهه، 1 تا 3 ماهه، 3 ماهه تا یکساله، یکساله تا پنج ساله و بالای پنج سال تقسیم بندی  می گردد که به مقصود ثبات درآمد و حفظ ارزش سرمایه لازم می باشد تا همواره درخصوص متعادل سازی خالص شکاف نقدینگی در تمام دوره های زمانی، برنامه ریزی ها و اقدام های منطقی انجام می گردد (کوپر ،2004، 28)[2].

اما نیازهای نقدینگی که در سیستم های پرداخت مطرح می گردد مانند نیازهای بسیار کوتاه مدت می باشد که تأمین آنها ابزارهای خاص خود را می طلبد.

 

1-10-2- نیاز نقدینگی سپرده گذاران

به دلیل بی ثبات بودن سپرده ها بانکها تحت مجموعه ای از الزام های نقدینگی فعالیت می نمایند. نقدینگی، علاوه بر الزام ها، از انتظارات سپرده گذاران نیز تاثیر می پذیرد.

 

2-10-2- نیاز نقدینگی وام گیرندگان

بیشترین درآمد بانکها از وام ها حاصل می گردد از اینرو این موسسات برای جذب مشتریان وام گیرنده، کوشش می کنند. یک وام دهنده در چارچوب استانداردهای اعتباری باشد. پس، بانکها برای حفظ اعتماد مشتریان خود، بایستی قادر به تهیه وجوه نقد برای پرداخت انواع وام ها بوده و توان نقدینگی خود را حفظ کنند(گاردنر،1994، 347)[3].

 

3-10-2- ذخیره قانونی

ذخیره قانونی بایستی به صورت وجه نقد در خزانه یا به صورت سپرده در نزد بانک مرکزی نگهداری گردد. از آنجاکه به کسر ذخیره قانونی جریمه و به اضافه آن هیچ سودی تعلق نمی گیرد، پس بایستی تا حد ممکن، اندازه ذخیره قانونی خود را به گونه دقیق برآورد نمود.

[1]– Woodworth,1968, 356

[2]– Coopers, 2004, 28

[3]– Gardner,1994,347

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

– اهداف پژوهش

  • مطالعه اطلاعات پس رویدادی جهت شناخت عوامل تأثیرگذار روی نقدینگی بانک توسعه صادرات و کیفیت این تأثیر.
  • شناسایی اندازه تأثیر عوامل موثر بر نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران و کنترل این عوامل. پیش بینی نقدینگی بانک جهت اعمال مدیریت بهینه نقدینگی و آمادگی جهت بهره گیری از مازاد نقدینگی یا تأمین کسری نقدینگی.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • کنترل دقیق تر روی عوامل موثر بر نقدینگی بانک.
  • اصول مدیریت منابع و مصارف جهت طراحی سیستم مدیریت نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران که از ضرورتهای انجام این پژوهش می باشد.

پایان نامه مطالعه تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

پایان نامه مطالعه تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن

پایان نامه - تز - رشته حسابداری